Close

[No.15] The Five-Storied Pagoda of Sensoji restoration project

photo: NARU masaharu nakatsuka