Close

[No.9] Dai Nagoya Building

photo: Kenichi Komeiji