Close

[No.4] The former Shimizu residence restoration work

photo: NARU masaharu nakatsuka